مجله کودک 35 صفحه 66
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 35 صفحه 66

بهای اشتراک:تا پایان سال 1381 هر ماه چهار شماره، هر شماره 1000 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره ی 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76، به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه ی شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، مقابل دانشگاه تهران شماره 1430 نشر عروج امور مشترکان مجله ی دوست ارسال فرمائید. دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت نامه با آن بسازید و برای ما بفرستید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تایخ تولد: تحصیلات: نشانی: کد پستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 66