مجله کودک 55 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 7

او گفت: قسمت مذهبی سدره پوشی تمام شد؛ اما هنوز مراسم ادامه دارد. از او پرسیدم: بقیه قسمتها را می توانی توضیح دهی؟ با خنده گفت: ببخشید، من باید بین مهمانها باشم، ولی شما می توانید از خواهرم افسانه سوال کنید. از افسانه پرسیدم: آیا شما نیز آیین سدره پوشی داشته اید؟ گفت: بله، در آئین زرتشت، هر دختر و پسر زرتشتی باید قبل از 15 سالگی، این مراسم را برگزار کند. از او پرسیدم: حالا بعد از پایان یافتن مراسم مذهبی، چه کاری انجام می شود؟ افسانه گفت: پس از پایان این مراسم، والدین و بستگان و دوستان ضمن دادن هدیه به دختر یا پسر سدره پوش، به او تبریک می گویند. آن وقت لُرک بین مهامنها تقسیم می شود و پس از پذیرایی، مراسم پایان می یابد. داشتم از افسانه تشکر می کردم که فریناز هم آمد. به او گفتم: وقتی پس از پایان مراسم مذهبی از کنار من رفتی، فهمیدم که می خواستی هدیه هایت را بگیری! با خنده گفت: بله رفتم هدیه ها را بگیرم و از تمام مهمانهایی که آمدند تشکر کنم. از شما هم متشکرم که به مراسم من آمدید و خوشحالم از اینکه مراسم سدره پوشی من در مجله دوست، که دوست تمام بچه های ایرانی است، منتشر می شود. آستین کوتاه) در یک طرف سفره به طوری که رویش به طرف خورشید باشد، می نشیند. پرسیدم: چطوری در مقابل خورشید باید بنشیند؟ در همان لحظه خانم مهری گفتند: به این صورت که اگر مراسم در ساعات قبل از ظهر باشد، رو به مشرق، و اگر بعد از ظهر باشد، به طرف مغرب، می نشیند. آن وقت، فریناز در طرف دیگر سفره نشست و مردی که آنرا «موبد» می نامیدند، روبروی او نشست و مراسم را با قرائت بخشی از اوستا اغاز کرد. بعد از پایان این بخش، مؤبد به طرف دیگر سفره رفت و پشت فریناز قرار گرفت و کمربندی پشمی و سفید رنگ را 3 دور به دور کمر او بست. در تمام مدتی که موبد کمربند او را می بست، فریناز آستین های موبد را از هر طرف در دست گرفته بود وکلماتی را زمزمه می کرد که به گفتۀ خانم مهری، بخش هایی از اوستا بود. فریناز پس از خواند قسمتهای مختلف اوستا، از جمله «شکست اهریمن» و «مس و فیروزه گر» و ... رو به موبد کرد و موبد، قسمتهای دیگری از اوستا را کلمه به کلمه می گفت و فریناز هم با او تکرار می کرد. سپس فریناز به جای اول خود رفت و موبد در حال ایستاده، اوستای تندرستی را به نام او خواند و همزمان، آویشن و برنج و شیرینی مخلوط شده را به تدریج بر سر فریناز می ریخت. و به این ترتیب مراسم مذهبی به پایان خود رسید. از فریناز پرسیدم: آیین سدره پوشی تمام شد؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 7