مجله کودک 55 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 11

یک تکه از آن را من با نوکم کندم باور کنید ! اصلاً خالی نمی بندم آن تکه ابر افتاد آهسته روی ماه مثل گُل سر شد بر روی موی ماه خانوم ماه از من خیلی تشکر کرد او خانۀ ما را با نور خود پُر کرد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 11