مجله کودک 55 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 15

دانشمندان این سلولها را به طور دقیق بررسی کردند تا واقعاً ببینند راز این نور دادن در کجاست. آنها ماده ای به نام «لوسیفرین» در سلولهای عصبی شکم کرم شب تاب پیدا کردند که هرگاه اکسیژن به آن برسد، از خود نور می دهد. حالا سوالی که دانشمندان دنبال پاسخ دادن به آن بودند این بود که چرا نورافشانی کرم های شب تاب به صورت چشمک زدن انجام می شود و نور آنها کم و زیاد می شود؟ سالها گذشت تا زیست شناسان بتوانند پاسخ مناسب را پیدا کنند، آنها در داخل سلول های عصبی شکم کرم، مقدار زیادی گاز «مونواکسید نیتروژن» پیدا کردند و فهمیدند هر وقت مقدار این گاز در داخل بدن جاندار زیاد شود، نورافشانی زیادتر می شود. کم و زیاد شدن اکسیژن و مونو اکسید نیتروژن در زمان های مختلف باعث می شود تا مقدار نور کرم شب تاب کم و زیاد شود. آنها امروزه مطلب جدیدتری را هم فهمیده اند. آنها دریافته اند که چشمک زدن کرم ها در هنگام وجود گاز مونو اکسید نیتروژن بیشتر از زمانی است که مقدار اکسیژن آن زیادتر است. حدس زیست شناسان این است که شاید این گاز زودتر و بهتر از اکسیژن وارد سلول های عصبی کرم می شود. در هر حال، رمز و راز خلقت آن قدر زیاد است که راز نور افشانی کرم های شب تاب یکی از کوچکترین آنهاست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 15