مجله کودک 55 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 20

بعد از چند گاز نون و پنیر... آخ یالا بخورش وای، پنیر بازون شدیم! هورا، رنگم داره مثل اولش می شه! مواظب خودت باش، دفعه بعد معلوم نیست چه کسی از میوه فروشی بخردت! چشم! از آن به بعد مجی جز غذاهای مامانش هیچی نمی خورد! وایسا! تو توپ فوتبال من هستی! اشتباه شده آقا! تقصیر فری میکروبه! اگه اینم نون و پنیر شد می خورد اینجوری نمی شه! پایان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 20