مجله کودک 55 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 22

حدود 90 میلیون نفر بازیکن والیبال در جهان وجود دارند که نام آنها رسماً ثبت شده است. این عدد نشان می دهد که که والیبال یک ورزش محبوب است. فدراسیون های جهانی ورزش عقیده دارند که والیبال دومین بازی بزرگ در جهان است. یک دلیل این محبوبیت ساده بودن این ورزش است. برای یک بازی تفریحی، والیبال نیاز به زمین استاندارد ندارد. قوانین والیبال می گوید که زمین ورزش (در داخل سالن) باید از یک رنگ باشد. این رنگ حتما باید روشن باشد، تا باعث خستگی چشم ورزشکاران نشود. تور والیبال 5/9 متر طول و یک متر عرض دارد. در دو طرف تور، دو عدد آنتن قرار می دهند. این آنتن ها محدوده تور را نشان می دهند و کار داوری را آسانتر می کنند. وزن توپ والیبال باید حدود 260 تا 280 گرم باشد. رنگ رسمی توپ، زرد، آبی یا سفید است و این رنگ در FIVB ( فدراسیون جهانی والیبال) ثبت شده است. کفش باید به اندازه ای راحت و کف آن ضخیم باشد که هنگام پرش، ضربه را به پای بازیکن منتقل نکند. آزمایش نشان می دهد که ضربه بعضی از پرشها در والیبال، آن قدر زیاد است که مانند سقوط از یک ساختمان چند طبقه قدرت دارد! به سادگی والیبال

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 22