مجله کودک 81 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 81 صفحه 32

بازی دوست بازی شله زرد پزان شرح بازی روی جلد به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) بازی روی جلد این هفته به بازی شله زردپزان اختصاص داده شده است.در جاهای مختلف تصویر روی جلد، کاسه های شله زرد نذری را می بینید که بچه ها مشغول پخش آن بین همسایه ها هستند. کار شما این است که قلم به دست بگیرید و به این بچه ها کمک کنید تا تعداد کاسه های شله زرد را که روی جلد تصویر شده بدانند. برای شمارش این کاسه می توانید روی هر کاسه شماره ای قرار دهید تا به تعداد کلی آنها برسید. از طرفی بچه های تصویر برای بردن کاسه ها و پخش آنها با هم رقابت دارند با توجه به تعداد کاسه ها اگر هر کدام بخواهند به طور مساوی با دیگری سینی های خودشان را پر کنند و برای پخش بین همسایه ها ببرند(گنجایش هر سینی روی تصویر مشخص شده است) حدس بزنید هر کدام چند دور باید بروند و برگردند تا تمام کاسه ها را بین همسایه ها پخش کنند. آیا کاسه ای هم به صورت تک باقی می ماند؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 32