مجله کودک 89 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 89 صفحه 3

چهره واقعی آمریکا د، مثل دوست بیست و دو سال پیش در روز هفتم تیر 1360 فاجعه ای بزرگ، ایران اسلامی را تکان داد. در شامگاه این روز، بمبی قوی در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران منفجر شد که آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی رییس قوه قضاییه و 72 نفر از وزیران، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان کشور را به شهادت رساند. بزرگی فاجعه به حدی بود که بسیاری از رادیوهای بیگانه، با خوشحالی تمام سقوط نظام اسلامی را پیش بینی کردند. البته آنها قبل ازاین فاجعه، تا آنجا که در توان داشتند، بر علیه شهید بهشتی تبلیغات مسموم به راه انداخته بودند. علت این همه دشمنی آنها با بهشتی، بینش عمیق و دانش فراوان این شهید مظلوم بود. آنها می دانستند که راه امام خمینی، با وجود چهره های هوشیاری مثل بهشتی، شکست ناپذیر است. شاید خیلی از دوستداران انقلاب هم با شنیدن خبر شهادت دکتر بهشتی، نگران شکست خوردن انقلاب اسلامی شده بودند. اما فردای آن روز وقتی که مردم عزادار ، پای صحبت های امام خمینی نشستند، یک بار دیگر توطئه های دشمنان نقش برآب شد. امام،با وجود بزرگی مصیبت، مژده دادند که خون شهید بهشتی ویارانش، درخت انقلاب راپرثمرتر خواهد کرد.به یاری خداوند بعد از این فاجعه، عشق مردم به بهشتی و راه او، شدیدتر شد. بزودی در تمام کشور، میدان ها ، خیابان ها، بیمارستان ها، دانشگاهها و... به نام شهید بهشتی نام گذاری شد. چهره دوست داشتنی او برای همیشه در قاب دلهای مردم جا باز کرد و صدای گرم او در خاطره ها جاودانی شد. دشمنان، بعد از هفتم تیر 60 هم یاران بسیاری را از امام گرفتند.هنوز هم اگر دستشان برسد،در کمین یاران انقلاب هستند. اما هیچ یک از این ترورهای وحشیانه، نتوانست به نظام اسلامی ضربه ای بزند. امروز قاتلان شهید بهشتی و دیگر یاران امام با آمریکا پیمان صلح ودوستی امضا می کنند. این در حالی است که آمریکا ادعای مبارزه با تروریسم را هم دارد. هفتم تیر فرصت خوبی است که چهره آمریکای منافق را بهتر بشناسیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 3