مجله کودک 123 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 8

لبخند دوست: موضوع هفته : خشونت وقتی عصبانیت به اوج خودش می رسد، آن وقت ما دست به کارهایی می زنیم که به مجموعه آن کارها می گویند:«خشونت»! البته بعد از مدتی که عصبانیت ما فروکش می کند و راجع به آن کارها کمی فکر می کنیم ، خودمان بیشتر از همه شرمنده و ناراحت می شویم!پس بهتر است هنگام عصبانیت و خشم تا آنجا که می توانیم خودمان را کنترل کنیم! گاهی اوقات کمی خشن می شویم. چرا اینجوری منو نگاه می کنین ؟! من منتظر دوستم که باهاش حرف بزنم! معما به نظر شما چند لحظه دیگه چه اتفاقی می افته؟ مختاری نه ! مختاری منو نکش!!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 8