مجله کودک 123 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 27

درجه بندی تکواندو کمربند10 درجه ، مبنای درجه بندی تکواندو است. شخصی که به تازگی شروع به تکواندو می کند ، کمربند سفید به کمر می بندد. اگر او به طور مرتب و با پشتکار ، اصول و تکنیک های جدید را یادبگیرد، به درجه 9 که کمربند سفید با نوار زرد، ویژگی آن است ، ارتقاء پیدا می کند. سایر درجه بندی ها به این صورت است: درجه 8= کمربند زرد درجه 7= کمربند زرد با نوار سبز درجه6= کمربند سبز درجه 5= کمربند سبز با نوار آبی درجه 4= کمربندآبی درجه 3= کمربند آبی با نوار قرمز درجه 2= کمربندقرمز درجه 1= کمربند قرمز با نوار مشکی دان 1= کمربند مشکی انواع مسابقات تکواندو به طور کلی این ورزش در دو گروه انجام می شود. نوع اول مسابقه ، تماس نیمه یا (ITF) و نوع دوم مسابقه، فول کنتاکت (تماس کامل) یا (WTF)است. البته برای شرکت درمسابقات نوع فول کنتاکت، ورزشکار باید حتما دان سیاه داشته باشد. کاتا تعدای از حرکات و تکنیک های فردی که از قبل پیش بینی شده:«کاتا» نام دارد. کاتا نوعی دفاع و حمله در برابر رقیب خیالی است. این تمرین، عدرت تمرکز حواس ورزشکار را بیشتر می کند تا به طور خودکار در برابر حمله رقیب ، عکس العمل نشان دهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 27