مجله کودک 123 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 28

اخبار دوست باز هم درباره ی مهاجرت مهاجرت از کشوری به کشور دیگر ، به سادگی عوض کردن جا و مکان نیست. با این کار ، شخص مهاجر باید با دنیایی از علاقه ها و خاطرات خود خداحافظی کند. اما واقعیت این است که هیچ گاه رشته هایی که ما را به ریشه ها ، عقاید و خاطرات گذشته مان پیوند می دهد، به سادگی قابل گسستن نیست و شخصی که ترک دیار خود کرده است، خود آگاه یا ناخود آگاه آنها را با خود حمل می کند. «فرهاد فروتنیان» کاریکاتوریست کشورمان ، پدیده مجاجرت را مانند تصویری که می بینید ، رسم کرده است. کاریکاتوریست ، علاقه های شخص مهاجر را به صورت جزیره های کوچکی تصویر کرده که فرد در حال کشیدن و حمل کردن آنها ست. آیا چنین کاری امکان دارد؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 28