مجله کودک 139 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 139 صفحه 6

دکمه گمشده نویسنده : آرنولد لوبل مترجم : هما لزگی قورباغه و وزغ به گردش رفته بودند . آنها از دشت بزرگی عبور کردند در جنگل قدم می زدند از رودخانه عبور کردند و سرانجام به خانه وزغ برگشتند . وزغ گفت : ای وای ! یکی از دگمه های نیم تنه ام گم شده است . تازه هر دو پایم هم درد می کند ! قورباغه گفت : نگران نباش . الان بر میگردیم و دگمه ات را پیدا می کنیم . آنها قدم زنان به دشت بزرگ برگشتند و بین سبزه های بلند به دنبال دگمه گشتند . قورباغه فریاد زد : دگمه ات اینجاست ! وزغ گفت : این دگمه ،دگمه من نیست . این دگمه سیاه است . دگمه من سفید بود . وزغ دگمه سیاه را داخل جیبش گذاشت . گنجشکی پروازکنان خودش را به آن دو رساند و گفت : ببخشید ، شما یک دگمه گم کرده اید ؟ من یکی پیدا کرده ام . وزغ گفت : این دگمه ، دگمه من نیست . این دگمه دو سوراخ دارد . دگمه من چهار سوراخ داشت . وزغ دگمه دو سوراخه را داخل جیبش گذاشت . آنوقت هر دو به جنگل برگشتند و روی جاده های تاریک جنگل به دنبال شرط اصلی موفقیت یک خودرو ، شرکت در مسابقات اتومبیلرانی و رسیدن به خط پایان بود . بر این اساس در سال 1902 ، در مسابقات اتومبیلرانی دور ایتالیا 9 دستگاه فیات به خط پایان رسیدند . جیووانی آنیلی خود در دور دوم مسابقات با خودروی فیات مدل HP 24 شرکت داشت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 6