مجله کودک 139 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 139 صفحه 8

دایی عزیز افشین علاء 4/3/83 دایی حسینم زن ندارد او سال ها در خانه ماست خیلی برای ما عزیز است او بهترین همرزم باباست درسال 1916 ، فیات کارخانه استاندارد سازی خودرو به نام «لینگوتو» را به 5 طبقه راه اندازی کرد . در طبقه اول خودروهای تولید شده آزمایش نهایی می شدند . راه اندازی کارخانه لینگو تو اعتباری برای صنایع ایتالیا به ویژه صنعت خودرو سازی فیات بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 8