مجله کودک 141 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 20

جدول 2 مربع و یک پُل افقی 1. بخت و اقبال 2. عضو اصلی تنفس ماهیان 3. بالاترین مقام الهی، بعد از نبوت - گاهی از فامیل به آدم نزدیک تر است. 4. از مرکبات - ناشایست و نا پسند 5. هر جهت و هر طرف 6. نام کوچک رهبر فداییان اسلام عمودی 1. بر مو می کشند 2. حساب کردن چیزی و نشان دادن آن به صورت اعداد و ارقام. 3. کال و نرسیده. 4. از سین های سفره هفت سین. 5. «تگرگ » بی انتها 6. هر سه کیلو گرم را گویند 7. راحت و سهل . 8. حصار ودیوار قلعه ، بیشتر با کلمة «برج» می آید. 9. نامی دخترانه ، به معنای فصیح و بلیغ. 10. ستارة روشن ، شلعه آتش هم معنی می دهد. پاسخ جدول شماره گذشته جدول سه ستونه کشتی­های «می سی سی پی» کشتی های می سی سی پی که با نیروی بخار حرکت می کردند یکی ازمعروفترین کشتی های بخار هستند. بخش عقب کشتی که حرکت دایره ای داشت و 2 یا 3 طبقه بودن آن از ویژگی های کشتی های می سی سی پی در آمریکا بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 20