مجله کودک 141 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 23

اولین کشتی بخار مسافربری که از آهن ساخته شد، کشتی بخار «بریتانیای کبیر» نام داشت که در سال 1843 ساخته شد. ویژگی دیگران این کشتی استفاده از سکان جدید به جای سکان های قدیمی نیز بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 23