مجله کودک 141 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 35

2-روی مقوای آبی ، الگوی پایه زیرین کار را که در همین صفحه آمده پیاده کنید . دور تا دورش را ببرید. با خط کش در نقاط نقطه چین خط تا بیندازید. دو سر بالای مقوای پایه را با چسب بچسبانید. حالا نوبت 2 قطعه بدن پرنده است. قبل از چسباندن این 2 قطعه ، زبانة بالایی پایه را بین آنها قرار دهید. همین طور در قسمت دوم ، بین 2 قطعه پرهای رنگی روشن وارد کنید. سپس 2 قطعه را به هم بچسبانید. 3-حالا نوبت بال های پرنده است. برای آن که بال های پرنده خوب بایستد ، قبلا 2 مقوا به شکل بال ببرید، زیر آنها ، پرهای رنگی را بچسبانید . به این صورت که نخست پر را قرار دهید و سپس روی آن مقدای بال ها را با چسب به بدن پرنده بچسبانید (در هر دو طرف) در پایان روی پایه ، پا و پنجه های پرنده را بکشید ( به شکل دقت کنید) امروزه از قایق های پارویی در مسابقات نیز استفاده می شود. در قایق پارویی مسابقه ، هماهنگی بین پاروزنان اهمیت دراد . بنابراین محلی برای راهنما در نظر گرفته شده است که او با شمارش اعداد یا سوت زدن حرکت پاروها را هماهنگ می کند. در هونگ کونگ همه ساله جشنواره قایقرانی اژدها با قایق های پارویی برگزار می شود. هر قایق پارویی اژدها گنجایش 20 نفر را دارد . 40 قایق پارویی دز این جشنواره - مسابقه شرکت می کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 35