مجله کودک 141 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 43

آن خانه ، آن ایوان کوچک باغ و بهار کودکان بود هر صبح ، آن همبازی پیر چشم انتظار کودکان بود «گاتاماران» نوع دیگری از قایق های بادبانی مسابقه ای است که دو سرنشین دارد. این قایق سریعتر از قایق های تک نفره بادبانی حرکت می کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 43