مجله کودک 147 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 6

به میوه ها سلام کن ! محمد کاظم مزینانی نگاه کن چه می خوری انار، پرتغال، سیب؟ تمام میوه ها به ما نگاه می کنند عجیب دل تمام میوه ها میان سینه می تپد نه دل ، که قلب هایشان بدون کینه می تپد ببین که میوه ها همه چه خاکی اند و بی کلک همین که آه می کشی سریع می شوند لک تو خیره شو به یک انار بگیر و خوب بوش کن به دانه دانه حرف هاش تو عاشقانه گوش کن خیار نه ، انار نه توعطر ناب می خوری نسیم و سایه و صدا و آفتاب می خوری در سال 1880 میلادی یک ستاره شناس آمریکایی، خط سیاه و عمیقی را بر روی مریخ مشاهده کرد. این ناحیه دره ((مارینر)) نام دارد که شبیه دره ((گراند کانیون)) در روی کره زمین است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 6