مجله کودک 147 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 8

سربازی نارگیل نوشته : کبرا بابایی آقای نارگیل به موهای بلند و صافش خیلی می نازید. او هر روز خودش را توی شیشه مغازه میوه فروشی نگاه می کرد و با موهایش ور می رفت. یک روز آنها را از فرق باز می کرد ، یک روز یک وری شانه شان می کرد ، یک روز .... هر وقت یک سرباز کچل به میوه فروشی می آمد تا خرید کند، آقای نارگیل او را مسخره می کرد و می خندید. او فکر می کرد سرباز دارد به موهای او حسودی می کند. اما یک روز درد شدیدی احساس کرد و از خواب پرید. آقای میوه فروش، موهای او را دسته دسته می کَند و توی سطل زباله می انداخت. نارگیل داد می کشید و شیره ی توی دلش موج بر می داشت. اما میوه فروش صدایش را نمی شنید. وقتی سر نارگیل هم مثل سر سرباز ها کچل شد، میوه فروش او را به یک مشتری فروخت. نارگیل کچل در حالی که اشک توی چشم هایش جمع شده بود، توی سبد مشتری رفت. او دلش نمی خواست به سربازی برود ... دانشمندان علوم فضایی به شواهدی دست پیدا کرده اند که بر اساس آنها معلوم شده است مریخ در گذشته دارای آب و گرما بوده است. هرچند آنها نمی دانند مقدار آب و درجه گرما چه اندازه بوده است..

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 8