مجله کودک 147 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 21

پرتوهای کیهانی با انرژی متوسط از محل هایی که در کهکشان راه شیری واقعند ، ایجاد می شوند. این پرتو ها از متلاشی شدن سوپرنوواها (جلدهای بعدی را بخوانید) حاصل می شوند. برخورد بین پرتوها کیهانی و ابرهای متراکم از گازها هیدروژن که از سوپرنوواها بر جای مانده اند. نوع دیگری از تشعشعات کیهانی را تولید می کنند که به تشعشعات ((سینکروترون)) معروفند. این تشعشعات جدید به وسیله رادیو تلسکوپ ها (بخش مشاهده گرها را در جلد های آینده بخوانید) از درون سحابی خرچنگ دریافت شده اند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 21