مجله کودک 147 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 27

کاوشگران فضا کاوشگران فضا، سفینه های بدون سرنشینی هستند که به صورت خودکار و با کنترل رایانه ای پیشرفته به اکتشاف فضا می پردازند. اولین کاوشگر فضایی را انسان در سال 1962 به مقصد ونوس اعزام کرد. نام این کاوشگر ((مارینر 2 )) بود. ((مارینر 2))

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 27