مجله کودک 147 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 34

چتر های آویزان وسایل مورد نیاز · ورقه های ضخیم مقوایی به رنگ های مختلف که از وسط روی هم تا خورده است. · الگوی نصفه چتر به اضافه الگوی دستۀ چتر (که هر دو در همین صفحه آمده است) · مداد · قیچی · چسب استوانه ای · کاغذ یا مقوای نسبتاً ضخیم به رنگ قهوه ای · سوزن · نخ نایلونی · کارت ها یا ورقه های نسبتاً بزرگ مقوایی به رنگ های خاکستری، سفید و آبی روشن. روش کار : 1. از میان مقواهای رنگی ، دو رنگ هماهنگ با هم را انتخاب کنید و از هر کدام از این رنگ ها ، سه ورقه تا شده بردارید. 2. الگوی چتر نصفه را که از این صفحه الگو برداری کردید، روی لبه تا خورده مقواهای تا شده قرار دهید و شش قطعه از این الگو ببرید (از هر رنگ سه قطعه، که از وسط تا خورده است). حالا از روی الگوی دسته چتر، الگو برداری کنید و آن را روی مقوای ضخیم قهوه ای رنگ پیاده کنید (یک دسته کافی است). تلسکوپ فضایی هابل هابل نظریاتی درباره عالم ارائه داده است که در دانش ستاره شناسی به قوانین هابل معروف است. به افتخار او یکی از پیشرفته ترین تلسکوپ های فضایی جهان ، هابل نامگذاری شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 34