مجله کودک 147 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 36

به مناسبت اول شهریور روز پزشک و روز بزرگداشت ابو علی سینا مردی برای تمام زمان ها به کتاب علوم مدرسه نگاهی بیندازید. در فصل های مربوط به بدن انسان، کلماتی مانند لوز المعده ، بصل النخاع، ذات الریه و مانند آنها خواهید دید، یا معلمتان آنها را بر زبان خواهد آورد. این کلمات نشان می دهند که پزشکی ، تاریخچه ای کهن در فرهنگ ما دارد، زیرا واژه های قدیمی همچنان در کتاب های علمی ، مانند کتاب علوم شما؛ به کار می رود. بیشتر سنگ های آسمانی در جوّ زمین از بین می روند. اما گاهی سنگ های بزرگ آسمانی از جوّ عبور کرده بر زمین می رسند. دانشمندان عقیده دارند، علت از بین رفتن دایناسورها در 65 میلیون سال پیش، برخورد یک سنگ آسمانی بزرگ بر سطح زمین بوده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 36