مجله کودک 148 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 10

هم دوست و هم مادر امیر محمد لاجورد نوشته : مهسا وکیلیان چه روز های قشنگی با هم داشتند کمال و ذغال . به کوه، دشت، جنگل و صحرا می رفتند و بازی می کردند. چقدر با هم دوست بودند. بیشتر وقت کمال با ذغال می گذشت. ذغال فقط دو روز سن داشت که مادر خودش را از دست داده بود. بابا مسئولیت نگهداری از بره کوچک را به کمال سپرده بود. کمال برای ذغال هم یک دوست بود و هم یک مادر. خیلی مواظبش بود. مواظب آبش، غذایش ، جایش . . . اما . . . جمال : (( اینکه غصه نداره، خوب میشه، خروس مان یادت نیست، یادت نیست صداش چه جوری شده بود و چه جوری قوقولی قوقو می کرد؟ مامان بهش دوا داد و خوب شد. )) کمال : (( دواهای مامان را چند روزه بهش میدم ولی حالش اصلاً ... قمرهای منظومه شمسی قمر یا ماه یک ماهواره طبیعی است که بر گرد سیاره ای در حال چرخش است. بعضی قمرها ، صخره سنگی بزرگی بیش نیستند. اما پاره ای از آنها ، خود سیاره ای کوچک هستند که دارای نیروی جاذبه می باشند. در حال حاضر 65 ماه در منظومه شمسی ما شناسایی شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 10