مجله کودک 148 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 11

... خوب نشده. نکنه بدتر بشه. نکنه بمیره اگه بمیره من از غصه چکار کنم؟ ذغالم ، به من بگو چته؟ نصیحت های جمال تمام نشده ، نصیحت های جلال شروع میشه. چرا اینها هیچ کدامشان نمی فهمند که من چقدر ذغال را دوست دارم. چکار کنم؟ دست خودم نیست. کمال : (( مامان بیا به چشم های ذغال نگاه کن. حالش خوب نشده. دواها هم که خوبش نکرده . نکنه حالش بدتر بشه؟ کاش بابا اینجا بود. اگر بود حتماً می فهمید ذغال چشه. چرا باید بابا مراقب گوسفند های دیگران باشه و ذغال من باید اینجا درد بکشه؟ بابا کی میاد؟ فکر نکنم تا یک ماه دیگر هم برگردد نه؟ )) مامان : (( توکلت به خدا باشه . شیر گاوها را که دوشیدم برایش ((پلنگ مشت*)) درست می کنم بلکه افاقه کنه. برو بره ات را بیار . )) کمال : (( چقدر از این دواها بخوره؟ چند روز است که دارید برایش درست می کنید، اما . ... هیچ کار دیگه ای بلد نیستید؟ باید برایش یه کاری کرد. ماما تو رو خدا.)) مامان : (( بیا اینو بگیر و بده بخوره. انشا الله خوب میشه. دلت گرم باشه پسر جان .)) هول نزن. خدای نکرده توی گلوت میشکنه. آها، فهمیدم، مش موسی. حتماً می تونه کمک کنه. به استثنای سیاره های تیر (عطارد) و ونوس ، بقیه سیارات منظومه شمسی دارای ماه هستند. این دو سیاره به خورشید بسیار نزدیکند. شناسایی قمرهای جدید توسط کاوشگر فضایی وویجر انجام گرفته است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 11