مجله کودک 148 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 12

کمال از ماماش خواست اجازه بدهد تا ذغال را پیش مش موسی ببره. اما مامان که به این آسانی ها رضایت نمی داد؟ یک بار می گفت تا پشت گدارخیلی راهه، یک بار می گفت به شب می خوری، یک بار ... اما ... مامان : (( پس با هم برید که تنها نباشید. لباس گرم هم برداریدکه شب هوا سرد میشه . کمال از جا پرید: ((من رفتم . به جمال و جلال هم بگید پشت سرم بیایند. )) مدت زیادی راه رفتند. کمال : (( یک کم صبر کنیم تا ذغال استراحت کنه. خسته شده. )) جلال : (( اون که همش توی بغل تو بود. اصلاً راه نرفته. منم که خیلی خسته شدم. پاهام خیلی درد گرفته. )) کمال : (( ذغال ناخوشه . تو که نباید خودتو با ذغال یکی کنی. )) راه طولانی بود اما عاقبت رسیدند به جایی که شب ها مش موسی گوسفند ها را برای استراحت می آورد. جلال : (( من که دیگه اصلا جان نداشتم. چه خوب شد رسیدیم. حالا تا کی باید منتظر بمانیم.)) کمال : (( چیزی به تاریکی نمانده . صبر داشته باشین. فقط دعا دعا کنین ذغال خوب بشه.)) جلال : (( این همه ما حیوان داریم، چقدر ذغال ذغال می کنی؟)) کمال : ((دلت میاد اینجوری بگی؟ ذغال فرق می کنه. اون که غیر از من کسی را نداره.)) جمال : ((آقا معلم من می گه خدایی که این حیوان ها را آفریده خیلی دوستشان داره، خودش مواظبشانه. خدا خیلی بیشتر از تو ذغال را دوست داره. اگر هم یک وقت یک حیوان از دست بره حتماً قسمتش بوده خدا که خودش بهتر می دانه.)) کمال : ((حالا به جای این حرف ها دعا کنین.)) در منظومه شمسی ما، 3 ماه (قمر) دارای جو یا اتمسفر مخصوص به خود هستند. آنها عبارتند از تیتان (ماه زحل)، لو (ماه مشتری) و تریتون (ماه نپتون).

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 12