مجله کودک 148 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 18

درس فروتنی روزی حضرت عیسی مسیح (ع) رو به ((حوّاریون))* کرد و فرمود : ((برادران! از شما خواهشی دارم. اگر قول می دهید که آن را انجام دهید، بگویم.)) حوّاریون یکصدا گفتند : ((هر چه فرمان دهید، اطاعت می کنیم.)) حضرت عیسی از جای خود برخاست ، طشتی پر از آب آورد و شروع به شستن پاهای یارانش کرد. یکی یکی پاهای همه را تا آخر با دست خود شست. حوّاریون از این کار ناراحت و شرمسار بودند، ولی چون به سرور خود قول داده بودند، تسلیم شدند و اجازه دادند پاهای همه آنها را بشوید. وقتی کار تمام شد، یکی از حوّاریون گفت : ((سرورم، شما استاد ما هستید. شایسته بود که ما پاهای شما را می شستیم، نه شما پاهای ما را.)) عیسی (ع) در جواب گفت : ((من این کار را کردم تا به شما بفهمانم که شخص عالم برای خدمت به مردم، از همه کس سزاوارتر است. خواستم تواضع کرده باشم تا شما درس تواضع زحل سومین سیاره از نظر اندازه و بزرگی در منظومه شمسی ، زحل نام دارد. این سیاره 815 برابر بیشتر از زمین حجم دارد و خط استوای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 18