مجله کودک 148 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 21

زحل ترکیبی از هیدروژن مایع و هلیم است که در مرکز خود به صورت جامد و سنگی می باشد. بر اثر فشار جاذبه این سیاره، لایه نازکی از هیدروژن جامد سطح سیاره را پوشانده است. ابرهای این سیاره نیز تماماً از آمونیاک یا ترکیبات آمونیاکی تشکیل شده اند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 21