مجله کودک 148 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 22

زحل سطحی نرم و صاف دارد. این حالت از طریق عکس های به دست آمده توسط کاوشگر وویجر 1 و 2 گزارش شده است. همچنین میدان مغناطیسی زحل بسیار نیرومند است و علایم رادیویی قوی از آن به سوی زمین و منظومه شمسی ارسال می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 22