مجله کودک 148 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 33

نکته مهم دیگر در طراحی شخصیت های داستان مصور، توجه به طراحی چهره و اندام از زاویه های مختلف است. مثلاً داشتن تصویر نیمرخ از یک شخصیت بسیار مهم است. 3 شاید شخصیت داستان با قرار دادن یک دندان در وسط به صورتی خلق شود که نویسنده داستان در نظر داشته است. 4 و با عینک و کمی ریش ، یک پیرمرد یا مردی مسن خواهیم داشت. 5 همه کاری امکان پذیر است، حتی خلق شخصیت های فانتزی که در دنیای واقعی وجود ندارند! 6 تصویر روبرو تمام رخ از یک شخصیت فرضی داستان مصور 7 همان شخصیت از زاویه نیمرخ سال نوری مدت زمانی که نور در مدت یک سال طی می کند، سال نوری نام دارد. سرعت نور حدود 300 هزار کیلومتر در ثانیه است، بر اساس محاسبه معلوم شده است نور در مدت یک سال مسافتی حدود 46/9 تریلیون کیلومتر را می پیماید!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 33