مجله کودک 148 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 35

4- حالا نوبت چسباندن سر و بدن پرنده به همدیگر است. فقط باید با دست کمی آن را نگاه دارید تا چسب آن خشک شود. جای پرهای دُم پرنده هم 3 نوار به طول 20 سانتی متر ببرید و در محل دُم بچسبانید (برای دقت بیشتر به شکل نگاه کنید.) 5- از یک تکه مقوای رنگی یک نوک پرنده مانند شکل (به شکل 2 مثلث به هم چسبیده) ببرید و در محل آن روی سر پرنده بچسبانید. چشم های پرنده را هم با برچسب های دایره شکل در محل آن بچسبانید. دایره سفید ، اول چسبانده شود و دایره سیاه ، در وسط آن به جای مردمک پرنده چسبانده شود. 6- حالا دم و بال پرنده را به شکل دلخواه تزیین کنید (با برش های مخصوص ). می توانید به جای برش ، با قیچی انتهای دم را حالت دهید به طوری که کمی به صورت لوله شده یا خمیده قرار بگیرد. 7- حالا پرنده را از قسمت های جلوی بال ها (بر روی مقوای شیاردار) با نخ نایلونی به سقف آویزان کنید. چرخش سیارات چرخش همان حرکت دایره ای شکل سیارات و اجرام فضایی است که به آن ((اسپین)) نیز گفته می شود. چرخش در هسته اتم نیز وجود دارد. بر اساس این مدل، قمرها بر گرد سیارات ، و سیارات برگرد ستاره ها در چرخشند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 35