مجله کودک 148 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 38

بفرمایید پائلا! موزه گوگن هایم در اسپانیا در جنوب غربی اروپا، شبه جزیه ایبری شامل دو کشور پرتغال و اسپانیا قرار گرفته است. این دو کشور سابقه ای کهن دارند. بزرگترین کشور این شبه جزیره اسپانیا است. اسپانیا سابقه طولانی در استعمار گری نیز دارد. فرهنگ و تمدن این کشور به همراه پرتغال ، اثر عمیقی بر کشورهای آمریکای جنوبی وامریکای لاتین گذاشته است. بفرمائید پائلا! این دعوتی است که در خیابان های مادرید از سوی فروشندگان خیابانی شنیده می شود. پائلا غذای ملی و مخصوص اسپانیایی هاست که شامل برنج ، غذاهای دریای، گوشت و سبزیجات است که با روش خاص در تنور تهیه می شود. بیشترین چرخش اجرام فضایی در فضا مربوط به ستاره های نوترونی است. یک ستاره نوترونی 500 بار در ثانیه به دور خود می چرخد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 38