مجله کودک 148 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 41

فرستنده : نشر عروج نشانی : تهران - خیابان انقلاب - چهار راه حافظ - پلاک 962 امور مشترکین مجله هفتگی ((دوست)) دوست به دلیل دوری بسیار زیاد این سیاره از خورشید ، دما در آن بسیار کم است، 210 درجه سانتیگراد زیر صفر، دمای سطح این سیاره است. نور خورشید که 8 دقیقه طول می کشد تا به کره زمین برسد، 5/2 ساعت طول می کشد تا به اورانوس برسد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 41