مجله کودک 149 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 18

لغت نامه قرآنی حرف اول : ((ت)) (( تَوبَه)) توبه به معنای بازگشت از گناه است. خداوند ، گناه را دوست ندارد و از آن بیزار است. اما چون می داند که بندگانش در برابر وسوسه های شیطان ، ضعیف هستند و به گناه و خطا می افتند، برای پاک شدن آنها از گناه، راه ((توبه)) را برای بندگان باز کرده است. خدا، توبه هر بنده ای را قبول می کند، حتی اگر غرق در گناه باشد. اما قبول توبه چند شرط دارد : اول این که آدم گناهکار، از کارهای زشت و ناپسندی که انجام داده، واقعاً پشیمان باشد. دوم این که با قصد و نیّت محکم و اراده قوی، گناهان گذشته خود را ترک کند و هرگز به آنها نزدیک نشود. و سوم این که با تمام وجود سعی کند کارهای خوب و شایسته را به جای گناهان و کارهای زشت و ناپسند بنشاند. یعنی هر چه می تواند، کارهای خوب و شایسته بکند. در قرآن مجید، سوره ای هم به نام ((توبه)) هست، که از سوره های بلند قرآن است و بدون ((بسم الله الرحمن الرحیم)) شروع می شود. از نظر قرآن ، یکی از زیباترین کارها پیش خداوند ، ((توبه)) است؛ آن هم توبۀ درست و واقعی، که باعث ترک گناه برای همیشه می شود. ((سرس)) ، یکی از بزرگترین شبه ستاره ها است که 940 کیلومتر طول دارد . به تازگی کاوشگر فضایی گالیله دو شبه ستاره به نام های ((لدا)) و ((گاسپرا)) شناسایی کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 18