مجله کودک 149 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 20

جدول پنج رقمی ها در این جدول همان طور که می بینید، باید عددهای پنج رقمی زیر را در خانه ها قرار دهید. این عددها ، به طور معمول از چپ به راست و بالا به پایین، در جدول قرار می گیرند. از آنجایی که پیدا کردن محل هر کدام در آغاز ممکن است کمی مشکل باشد، ما برای راهنمایی شما دو تا از رقم ها یعنی 5 و 7 را در جدول قرار داده ایم تا شما با کمک آن ها ، جدول را کامل کنید و عددها را در آن بچینید. عددهای 5 رقمی 11458 21813 23596 30445 41079 52366 54512 58437 67359 69786 پاسخ جدول شماره گذشته جدول 2 ستون و چهار پل شبه ستاره هایی به نام ((تورژان)) در منظومه شمسی وجود دارند که فقط بر گرد مشتری می چرخند. تورژان به نام مجموعه جنگ های تورژان در یونان باستان به این عنوان نامگذاری شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 20