مجله کودک 149 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 26

بهترین راه حل چیه؟ داریوش رمضانی بارها شده می خواهیم در نوشابه رو باز کنیم ولی هر چقدر دنبال در باز کن می گردیم مگه پیدا میشه؟! حالا مگه حتماً باید با در باز کن در نوشابه رو باز کرد؟! اووو ... هزار تا راه داره ! مثلاً ... راه حل اول : با استفاده از قاشق راه حل دوم : با استفاده از لبه میز راه حل سوم : با استفاده از دندان راه حل چهارم : با استفاده از انبر دست رصد خانه ها رصد خانه محلی است که ستاره شناسان از آنجا به مطالعه سیارات و ستارگان می پردازند. از آنجایی که عمل مطالعه و مشاهده آسمان در شب بهتر انجام می شود رصد خانه ها را در محلی مرتفع و کوهستانی بنا می کنند که از نور شهر ها در شب به دور باشند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 26