مجله کودک 149 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 29

پاس با پشت پا (پاشنه پا)یکی از حرکت هایی است که نیازی به تغییر جهت بدن بازیکن جهت پاس دادن ندارد. این پاس نمایشی در موقعیت های بحرانی که بازیکنان بین مدافعین حریف گیر می افتد، کارساز است. برگردان توپ توسط ((اریک کانتونا)) بازیکن فرانسوی. استفاده از یک یا دو دست جهت تکیه گاه زمینی این حرکت نمایشی ضروری است. در غیر این صورت، ضربات محکمی به پشت و سر زده خواهد شد که به بازیکن آسیب می رساند. برای بلند کردن توپ از پشت و سپس هدایت آن به جلو انجام 4 مرحله زیر ضروری است ؛ ابتدا توپ بین دو پا قرار داده می شود. سپس یک پا کمی بالا آمده، پای دیگر در موقعیت ضربه زدن به توپ قرار می گیرد. در مرحله سوم با کف پا توپ به بالا انداخته می شود. نحوه انداختن توپ باید به صورتی باشد که توپ پشت سر ، به جلو بازیکن هدایت شود. مترجم : لادن شریعت زاده آشنایی با مهره های شطرنج سرباز هر بازیکن شطرنج ، 8 سرباز در اختیار دارد . هنگام شروع بازی به نظر می رسدکه سربازان ، اهمیت زیادی ندارند. اما یک بازیکن ماهر شطرنج می داند که وقتی سربازان با هم حرکت می کنند، قدرت بزرگی را به وجود می آورند. سربازان می توانند مهره های دشمن را فقط با حرکت مورب (کج) به طرف جلو، بگیرند و تصرف کنند. اولین حرکت سرباز می تواند به صورت 2 خانه به جلو باشد اما سپس حرکت به صورت خانه به خانه خواهد بود. قدیمی ترین رصد خانه مربوط است به 100 سال قبل از میلاد مسیح (ع) و در برجی واقع در شهر آتن یونان قرار داشته است. رصد خانه مراغه نیز که توسط خواجه نصیرالدین طوسی بنا شد، از قدیمی ترین رصد خانه های جهان بوده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 29