مجله کودک 155 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 155 صفحه 12

نجات دهد. ساعت 5/8 صبح هنگام پرواز ما به سوی سکوها بود. قبل از آن باید ساعت 7 صبح در کلاسهای آموزشی که در واحد آموزش پالایشگاه برگزار می شد حضور داشتیم. به همین علت صبح زود به دنبالمان آمدند. جمله ای که چند بار در حین آموزش به ما گفتند این بود که میزان خطر گاز H2S به قدری است که یک دم آن به بازدم نمی رسد. یعنی اینکه در صورت بروز حادثه و نشت کردن گاز، یک بار تنفس باعث مرگ انسان می شود. آنها به ما ماسک هایی دادند و نحوه استفاده از آنرا نیز به ما یاد دادند. ماسک هایی که تا 10 دقیقه می توانستند از ورود گاز به ریه انسان جلوگیری کنند. آنها به ما دستگاهی آویزان کردند که به بوی گازهای خطرناک حساس بود و آژیر می کشید. همچنین به ما آموزش دادند که در صورت بروز حادثه باید چه کار کنیم و به کجا فرار کنیم. به ما کلاه ایمنی دادند. کفشهای مخصوصی به پاهای ما کردند و ... سرانجام کارت پایان دوره آموزشی را دریافت کردیم و به فرودگاه رفتیم. در فرودگاه نیز یک دوره آموزشی در رابطه با مسائل ایمنی در هنگام سفر با هلیکوپتر برایمان گذاشتند. قد و وزنمان را اندازه گرفتند و به تنمان جلیقه های نجات مخصوصی پوشاندند. جلیقه هایی که امکانات ویژه ای داشت. اهرمهایی داشت که به محض کشیده شدن بلافاصله جلیقه پر از باد می شد. آنها نحوه استفاده از وسایل و همچنین نحوه استفاده از قایق نجات داخل هلیکوپتر را به ما یاد دادند. غیر از این ها یک دوره کوتاه آموزش هم خلبان هلیکوپتر به من داد چرا که قرار بود بعد از نزدیک شدن به سکوها درب هلیکوپتر باز شود و خلبان دور سکوها پرواز کند تا من از سکوها عکس هوایی در گذشته، 80 هرم در ساحل رود نیل واقع در مصر، ساخته شده بود که بیش از 1000 سال عمر داشتند. اهرام مصر با استفاده از رنج و مشقت زیادی که بردگان مصری کشیدند. ساخته شده اند. هرم خئوپس از هزاران تن بلوک سنگین ساخته شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 155صفحه 12