مجله کودک 155 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 155 صفحه 22

در مسجد، پلکانی سنگی یا چوبی به نام « منبر » قرار داده می شد تا امام مسجد بر بالای آن سخنرانی کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 155صفحه 22