مجله کودک 155 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 155 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1383 ¡ هر ماه 4 شماره ، هر شماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلای کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور ) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران ، خیابان انقلاب چهار راه حافظ، پلاک 962 امورمشترکان مجله «دوست» ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی «دوست» Ÿ خاورمیانه (کشور های همجوار ) 7000 ریال Ÿ اروپا ، آفریقا ، ژاپن 8000 ریال Ÿ آمریکا ،کانادا ، استرالیا 9500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند. می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکین مجله دوست ارسال نمایند. دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت نامه با آن بسازید و برای ما بفرستید. فرم اشتراک نام: ............................................................................................................................................................................................ نام خانوادگی ............................................................................................................................................................................. تاریخ تولد: ................................................................................ تحصیلات ............................................................................. نشانی :...................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. کدپستی: .................................................................................................................................................................................. تلفن:......................................................................................................................................................................................... شروع اشتراک از شماره: ................................................................ تاشماره ........................................................................... امضاء تاج محل از زیباترین بناهای دیدنی جهان است که در منطقه اگرا در هندوستان قرار گرفته است. در این مکان، آرامگاه ممتاز محل، همسر شاه جهان پادشاه مغول قرار دارد. این بنا از سنگ های مرمر سفید ساخته شده است که بر روی ستون های سنگی قرار گرفته اند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 155صفحه 42