مجله کودک 161 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 11

آقا پسر دست نزن ، نیم ساعت دیگه همه را برای شام صدا می کنن . خواستم ببینم توش جوجه ... جوجه ها را آخر از همه کباب می کنن . برو بشین پیش بقیه این هام هم بد نیست ها چقدر اشتها آوره . ولی باید مقاومت کرد .من که می خوام به تلافی عروسی قبلی فقط فقط جوجه کباب میل کنم . عجبا بعضی وقت ها چقدر تصمیم گیری در زندگی مشکل است . ادم بر سر دو راهی می ماند. یا بهتر بگویم بر سر سه راهی . مشکی ، نارنجی یا سفید ؟ وقت شام کدام رنگش را باید انتخاب کرد ؟ پویا اون یکی بهتره سامان : به نظر من .... امیر : اما به نظر من هردوش باید خوشمزه باشه . ولی من که تصمیمم رو گرفتم . از این ها نمی خورم هیچ ، حتی با شامم نوشابه هم نمی خوام بخورم . سامان : چی کار می کنی ؟ چرا هی اندازه می گیری ؟ خب یکیش رو وردار دیگه . امیر دنبال بزرگترین موز می گردم . خودم که نمی خوام بخورم . برای یک نفر دیگه می خوام . نقشه هایی دارم . امیر : آقای محترم آشپزخانه تان کجاست ؟ چیزی می خوای بگو تا برات بیارم . امیر : خیر با جناب سر آشپز کار دارم . آقا پسر چی می خوای ؟ این جاها که جای مهمان ها نیست . لطفا بفرمایید ، بفرمایید توی سالن . امیر : با جناب آقای سرآشپز کار دارم . کارت را به من بگو . عرض خصوصی با ایشان داشتم . در مسیر زندگی باید از پیچ و خم های بسیاری گذشت . تا به مقصد برسی باید از مراحل زیادی بگذری . خیلی ها هستند که هی سئوال از تو می پرسند .... گربه های با موی متوسط ( نیمه بلند ) گربه آمریکایی این گربه ابتدا در سال1981 در کالیفرنیای آمریکا دیده شد . این جاندار بر روی بدن خود طرحی پیچ و تاب مانند دارد . شکل گوش نیز در این گربه مخصوص است . اندازه دم نیز در این گربه بلند است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 11