مجله کودک 192 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 192 صفحه 5

یک خاطره ، هزار پند طرز لباس پوشیدن امام نیز یکی دیگر از ویژگی های خاص ایشان بود. امام معمولاً در زمستان یک عبای مشکی و یک قبای معمولی می پوشیدند. در تابستان نیز از عبای تابستانی معمولی استفاده می نمودند وایشان از لباس خود به خوبی نگهداری می کردند. لباس هایشان همیشه تمیز بود و کفش هایشان نیز همواره برق می زد. یک روز در نجف ، امام به یکی از دوستان خود ماموریت دادند تاقبایی برایشان تهیه کنند. آن شخص می گوید: من خیاط آشنایی سراغ داشتم واز اوسه نوع پارچه گرفتم وبرای امام بردم تا انتخاب کنند.اتفاقاً امام آن پارچه ای را انتخاب کردند که به نظر من جنس خوبی نداشت .این روش انتخاب لباس امام بود وبا آنکه لباسشان همیشه تمیز ومرتب بود اما از جهت جنس وکیفیت رعایت می کردند تااولاً از بیت المال کمتر مصرف شود ودوم اینکه لباسشان مثل لباس روحانیون متوسط باشد. نام : درخت آلوچه جنگلی ویژگی کلی: ارتفاع تا5 متر.شاخه های نوک تیز زیادی دارد. پوست درخت تیره است. برگ هاسبز کم رنگ هستند. گل یا میوه : گل های سفید درخت در اردیبهشت ماه ( یااواخر فروردین ) ظاهر می شوند. میوه ،آبی تیره . با ظاهری خاک گرفته است. پرندگان از آن استفاده می شود. محل اصلی رشد: انگلستان ، اروپا ( غیر از شمال اروپا )

مجلات دوست کودکانمجله کودک 192صفحه 5