مجله کودک 233 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامة کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» · مدیر مسؤول: مهدی ارگانی · سردبیران: افشین علاء ـ سیامک سرمدی · مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی · تصویرگر: محمد حسین صلواتیان · مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء · عکس: امیر محمد لاجورد · حروفچین: نیرالسادات والا تبار · امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب ـ چهار راه حافظ ـ پلا ک 962 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211 شرح روی جلد بازی حیوان عجیب و غریب نه، اشتباه نکنید! این یک حیوان ماقبل تاریخ نیست (مقصود، حیوان روی جلد است). هر بخش از بدن این حیوان از یک جانور گرفته شده است. فقط یکی از اجزای بدنش مربوط به یک حیوان ماقبل تاریخ است. قلم بردارید و مشخص کنید هر بخش بدن این جانور عجیب و غریب متعلق به کدام حیوان است. فیلم در مجله عادت جدید امپراتور قسمت آخر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 2