مجله کودک 233 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 14

آنجا پیش میرود که تا چندی دیگر تمامی دستگاههای ظهور و چاپ از نوع دیگر را جمع کند. عکاسی دیجیتالی به سرعت در حال پیشرفت است. من خودم تقریباً جزء اولین کسانی بودم که چاپ دیجیتال را شروع کردم. حدود 4 سال پیش که این وسایل چاپ دیجیتال را خریدم زمانی بود که این دستگاهها برندهی بهترین و سریعترین دستگاهها در نوع خود از نمایشگاه بینالمللی کلن آلمان بودند. اما امروز حدود 10 مدل دستگاه دیگر وجود دارد که سرعتی به مراتب بالاتر از این دستگاه دارد. · عکاسی دیجیتالی یا عکاسی با استفاده از فیلم، خودتان کدام را بیشتر میپسندید؟ خب، دیجیتال دنیای بزرگی است. اما فکرش را بکنید، مدت 37 سال، از ساعت 8 صبح تا 10 شب، مدت کمی نیست، بشتر این مدت را در تاریکخانه و با فیلمها سپری کردهام. شاید از روی عادت باشد اما به هر حال اکنون که کمکم در حال بازنشستگی هستم علاقهی زیادی به فیلم و چاپ دستی دارم. · تا حالا چند عکس از چهرهی مردم گرفتهاید؟ نپرسید، که حساب ندارد و یا اینکه من حسابش را ندارم. · عکس گرفتن از چه اشخاصی از همه سختتر است؟ خب، بعضی از مردم با لنز دوربین مشکل دارند. خود آنها میگویند که جلوی دوربین احساس راحتی نمیکنند. هنگام عکاسی، حالت بعضی از افراد را هر چقدر درست میکنیم، بعد از اینکه پشت دوربین میرویم تا عکسشان را بگیریم میبینیم که دوباره حرکت کردهاند. ایجاد یک رابطه دوستی و عاطفی بین عکاس و کسی که از او عکس گرفته میشود میتواند کمک خیلی خوبی باشد. اما در جواب سوالتان باید بگویم که عکس گرفتن از نوزادان خیلی شکل است چون دائماً حرکت میکنند و ثبت یک حالت دلخواه از آنها دشوار است. کرایک فکر میکند که آیا این کار را بکند یا نه؟ از یک سو شیطان او را به این کار تشویق میکند...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 14