مجله کودک 233 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 30

داستان موشک «هربرت گُدارد» کودک 10 سالهیی بود که به خواندن داستانهای علمی ـ تخیلی علاقهی زیادی داشت. یکی از داستانهایی که او خوانده بود، داستان «جنگ دنیاها» نام داشت که در آن ماجرای هجوم مریخیها به زمین نوشته شده بود. «گُدارد» با خواندن این داستانها، اندیشههای خیالانگیزی در سرش بیدار میشد. این فکرها او را به اختراع چیزهای عجیب و غریب و نوشتن داستان وادار میکرد. به دانشگاه که رفت، داستان خیالی به نام «مسافرت» نوشت. در این داستان، قطاری را تصور کرده بود که در تونل خالی از هوا و به کمک آهنربا حرکت میکرد. او در این داستان فکر میکرد که فاصلهی 350 کیلومتری را به این ترتیب میتوان در 10 دقیقه طی کرد. آنها در وضعیت خطرناکی، معلق میان زمین و آسمان گیر میکنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 30