مجله کودک 234 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 234 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامة کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد مسابقهی بازدید از موزه (ویژه خرداد ماه) بچههای روی جلد به همراه پدر و مادرشان به بازدید از یک موزهی تاریخی آمدهاند. در این موزه میتوانید کاسهها، ظروف و اشیایی مربوط به دوران باستان را ببینید. اما با کمی دقت، متوجه میشوید که اشتباهی پیش آمده است و چند مورد از اشیاء، مربوط به زمان ما، به اشتباه در محفظهها قرار داده شدهاند. قلم بردارید و این 6 مورد اشتباه را پیدا کنید. شما تا دو هفته پس از انتشار این شماره از مجله فرصت خواهید داشت تا پاسخهایتان را برای ما بفرستید و در قرعهکشی مسابقه شرکت کنید. یادتان باشد حتماً روی پاکتنامه بنویسید: «مربوط به مسابقهی بازدید از موزه (ویژه خردادماه) · مدیر مسؤول: مهدی ارگانی · سردبیران: افشین علاء ـ سیامک سرمدی · مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی · تصویرگر: محمد حسین صلواتیان · مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء · عکس: امیر محمد لاجورد · حروفچین: نیرالسادات والا تبار · امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب ـ چهار راه حافظ ـ پلا ک 962 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211 فیلم در مجله والیانت، کبوتر دلاور قسمت اول

مجلات دوست کودکانمجله کودک 234صفحه 2