مجله کودک 234 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 234 صفحه 7

تو میبری مرا به نور به روستای آفتاب درون سبز یک گیاه و لابهلای صاف آب! تو مثل کفشدوزکی چکیدهای ز چشم باغ شبیه میشوی تو گاه به غصههای یک کلاغ دوباره از ته سکوت دل مرا صدا بزن ببین چقدر بیتوام سری به این گدا بزن سرجوخه گاتسی از اینکه هر سه آنها کشته شدهاند، ناراحت میشود. او میگوید که اگر هرچه زودتر تعدادی پرنده دیگر به دستهی کبوترهای نامهرسان ملحق نشوند، حتماً مشکل به وجود خواهد آمد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 234صفحه 7