مجله کودک 280 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 23

پدر و پسر مشتی محکم و پر قدرت به هانیش می زنند و او را به هوا پرتاب می کنند . A— مثل Archaeolgy (باستان شناسی) برای یک باستان شناس ، حفاری کردن و یافتن بخشی از یک تمدن و فرهنگ قدیمی ، همه ی زندگی است . باستان شناس به مطالعه ی جمعیت های انسانی در گذشته می پردازند اما آن ها تاریخ دان نیستند . هرگونه اثر قدیمی ، استخوان ، ظرف قدیمی و مانند آن برای یک باستان شناس دلیل و شاهدی برای کشف زندگی های گذشته است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 23