مجله کودک 283 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 22

 B مثل Bicycle (دوچرخه) بیش از دویست سال پیش دوچرخه در اروپا اختراع شد . امروزه هیچ جایی از دنیا وجود ندارد که دوچرخه در آنجا حضور نداشته باشد . سبکی وزن و آلوده نکردن محیط زندگی یکی از دلایل استفاده مردم از دوچرخه است . دوچرخه سواری همچنین یک تفریح و

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 22