مجله کودک 283 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 31

تو گربه ها را خُوب می شناسی . من می دانم . تو گربه ها را خوب می شناسی ؛ خوب تر از هر جانور دیگری در جهان . حتّی خوب تر از سگها و گنجشک ها . چون ، بعضی از سگها ،اصلاً شبیه سگ نیستند . و بعضی از پرندگان ، آنقدر شبیه گُنجشک هستند که ممکن است تو خیال کُنی که آن ها هم گُنجشک هستند . امّا ، گُربه ها ، فقط شبیه گُربه ها هستند ، و فقط گربه ها شبیه گربه ها هستند- چه وحشی باشند چه اهلی . . . تو گربه ها را خوب می شناسی چون آن ها را ، بارها و بارها و بارها ، روی لَبه ی دیوارها دیده یی و وسط حیاطها در حالِ قدم زدن و بالای بام ها و وقتی که دوتا دوتا با هم بازی می کنند اما تو خیالی دارند دعوا می کنند و زمانی که کمین کرده اند تا گُنجشکِ بیچاره را بگیرند . یا خِف کرده اند تا ماهی قرمزِ تُنگی را شکار کنند و وقتی در جایی پنهان می شوند و ناگهان ، جیغ کِشان ، جِست می زنند و فرار می کنند و در حالتی که مدت ها و مدت ها ، با لبه ی پرده ی اتاق ، با یک تکه نخ ، با یک گلوله ی کاموا ، با یک توپ ، و حتّی با موجوداتی خیالی بازی می کنند و خسته نمی شوند و به خصوص ، وقتی دورِ کیسه های زُباله جمع می شوند و کیسه ها را با چنگ و دندان پاره می کنند و زُباله ها را وِلو می کنند و توی سطل های آشغال فرو می روند و سر یک تکّه گوشتِ گندیده با هم کُتک کاری می کنند و در هر جایی که خاکروبه یی هست ، چیزِ کثیفی هست ، غذای مانده ی فاسد شده یی هست . . . و در بسیاری جاها و حالت های دیگر ، تو گربه ها را دیده یی ، و باز هم خواهی دید . بله ، من می دانم . تو گُربه ها را خوب می شناسی ، خیلی خوب . . . امّا شاید این را ندانی که گربه ها ، بدبختانه ، از گیاه شناسی شاخه ای مهم از دانش زیست شناسی است مطالعه چگونگی رشد و نمو گیاهان موضوع اصلی گیاه شناسی است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 31